o wydawnictwie o ksišżkach kontakt strona główna

 

  Buffi to oficyna o profilu albumowym, założona w 1992 roku przez Halinę i Marka Buffi. Realizuje własne pomysły, opierając się wyłącznie o polskich autorów. Publikuje albumy poświęcone sztuce, architekturze i krajobrazowi Polski. Często dzieła sztuki opatrzone są poetyckimi komentarzami, a nastrojowe pejzaże dopełnione poezją i prozą najwybitniejszych polskich pisarzy, w tym Noblistów.

Żadna publikacja Wydawnictwa nie uchodzi uwagi miłośników dobrej książki. Rozpoznawalne na pierwszy rzut oka albumy stają się wydarzeniami na rynku wydawniczym. Wyróżniają się szlachetną prostotą i elegancją, co awansuje je do miana klejnotów bibliofilskch. Łączą też w sobie dobre klasyczne edytorstwo z nowatorskimi koncepcjami projektowania książek.
Potwierdzeniem wysokiego poziomu edytorskiego albumów są nagrody i wyróżnienia w konkursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (Najpiękniejsze Książki Roku), Biblioteki Raczyńskich (Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych) czy Konkursie im. Arkadego Fiedlera o Nagrodę Bursztynowego Motyla. Albumy prezentowane na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie wśród najpiękniejszych książek świata stanowią znakomitą formę promocji Polski i sztuki polskiej.

Ukoronowaniem działalności Wydawnictwa stał się XXXVII Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w 1997 roku, na którym zostało ono uhonorowane nie tak często przyznawaną nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edytorstwa.

Wydawnictwo jako pierwsze opublikowało zdjęcia znakomitego polskiego pisarza i reportażysty, Ryszarda Kapuścińskiego, stanowiące plon jego licznych podróży do Afryki. Licencja na album Ryszard Kapuściński z Afryki sprzedana została do Włoch i Hiszpanii.

Przedsięwzięciem nie mającym odpowiedników na polskim rynku księgarskim jest Kronika olsztyńska Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, piękny album łączący słowo poetyckie z fotografią artystyczną.

W 150. rocznicę urodzin najwybitniejszego polskiego akwarelisty, Juliana Fałata wydany został album będący prezentacją dzieł artysty ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej.

Publikacją nawiązującą do najlepszych tradycji polskiego reportażu jest debiut książkowy Artura Pałygi Kołchoz imienia Adama Mickiewicza.


Nagrody:

Nagroda Honorowa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek dla Wydawnictwa Buffi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edytorstwa (1997).

Stanisław Markowski, Fascynacje – nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1994" (1995), wyróżnienie Biblioteki Raczyńskich na"Poznańskim Przeglądzie Nowości Wydawniczych – Książka Zimy 94" (1995).

Krzysztof Dydo, Mistrzowie polskiej sztuki plakatu – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1995" (1996).

PUNKT Gazety Wyborczej za najpiękniejsze nowości dla Władysława Pluty, autora opracowania graficznego (1996).

Jan Fejkiel, Polska grafika lat dziewięćdziesiątych – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1996" (1997).

PUNKT Gazety Wyborczej za najpiękniejsze nowości dla Władysława Pluty, autora opracowania graficznego (1997).

Mieczysław Wieliczko, Las – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1996" (1997), PUNKT Gazety Wyborczej za najpiękniejsze nowości dla Władysława Pluty, autora opracowania graficznego (1997).

Stasys Eidrigevičius, Pastele
wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1997" (1998).

Mieczysław Buczyński, Sztuka szkła - nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1997" (1998).

Mieczysław Wieliczko, Polski pejzaż - Warmia - wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1998" (1999).

Wojciech Kryński, Parki i ogrody Warszawy - nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1998" (1999).

Ryszard Czerwiński, Polski pejzaż wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 1999" (2000).

Ryszard Kapuściński, Ryszard Kapuściński z Afryki
wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2000" (2001), Nagroda im. Arkadego Fiedlera "Bursztynowy Motyl" (2001).

Maria Gatnar-Guzy, Hanna Szczudłowska, Noc wigilijna w Beskidach - nominacja do nagród i wyróżnień Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
"Najpiękniejsze Książki Roku 2001" (2002).

Alicja i Janusz Dramińscy, morze czerwone – nominacja do nagród i wyróżnień Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2002" (2003).

Ryszard Czerwiński, Polska. Klejnoty przyrody – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2003" (2004).

Wojciech Kryński, Nowa Warszawa - wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2005" (2006).

Światło – wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2006" (2007).

Cezariusz Andrejczuk, 100 obrazów znad Narwi – nominacja do nagród i wyróżnień Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2007" (2008).

Hanna Długosz, Mieszkać piękniej – nominacja do nagród Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2008" (2009).

Mieczysław Wieliczko, Olsztyn. Impresje – nominacja do nagród
Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2010" (2011).

Piotr Kenig, Wojciech Kryński, Bielsko-Biała. Podróż w czasie – nagroda
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2010" (2011).

Łukasz Kulak, Władysław Biegański, Marian Zembala, Światło w medycynie – publikacja wyróżniona została nominacją do nagród Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku 2015 (2016)".

Wojciech Kryński, Elżbieta Dzikowska "Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy" – publikacja nagrodzona w 26. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, Poznań 2018.


Z recenzji

"To jedno z nielicznych wydawnictw opierających się wyłącznie o polskich autorów. Nie kupuje licencji, nie zajmuje się przedrukami."
Ekspres Wieczorny, 15.II.1995

"/.../ powoływanie się na zasłużonych antenatów wysoko (i słusznie!) stawia poprzeczkę przed najnowszym "dzieckiem" wydawnictwa Buffi."
Artur Tanikowski, Art & Business, 6/96

"Rzetelnie opracowany album, z dobrym wyborem autorów i dzieł, starannie wydany, opatrzony rzeczowym i kompetentnym tekstem, prezentujący sztukę naprawdę wartościową, a nie tylko modną, zawsze może liczyć na powodzenie. Takie warunki spełnia album Wydawnictwa Buffi."
Łukasz K. Rytarski, POKAZ Pismo Krytyki Artystycznej, II kwartał 1997

"Jury pragnie przy okazji pogratulować dwum wydawnictwom, których książki na pierwszy rzut oka rozpoznaje się dzięki przemyślnemu opracowaniu graficznemu: gdańskie słowo/obraz/terytoria (grafika – Janusz Górski) i bielskie Buffi (Władysław Pluta – obaj panowie są wielokrotnymi laureatami PUNKTU) /.../ dziś honoru branży bronią tylko małe firmy."
Gazeta Wyborcza, 20.I.1998

Receptura na wzorcowy album o sztuce:
"Bierze się artystę uznanego, o renomie możliwie rozległej i zdolnego trafić do odbiorcy ze smakiem, wrażliwego na formę i barwy, ale bynajmniej nie dyplomanta ASP. Prosi się o napisanie wstępu czy wprowadzenia człowieka z nazwiskiem, znanego z sądów niezależnych i oryginalnych, ale nie profesjonała, który pisząc więcej myśli o kolegach krytykach niż o czytelniku. Wreszcie, powierza się dzieło wydawnictwu, które ma już za sobą dorobek godny uwagi, ale nie jest jeszcze na tyle zrutynizowane, żeby pozwolić sobie na produkt puszczony."
Polityka, 10.I.1998

"Inne albumy, np. pejzażowe, wydawnictwa Buffi konstruowane są na odmiennych zasadach.
/.../ Zawierające wielkoformatowe obrazy, wypełniające całkowicie powierzchnię stron, absorbują w pełni uwagę oglądającego. Dzięki temu zabiegowi oraz przesunięciu opisów ilustracji na koniec albumu, rozproszone zostają wszelkie, nawet mimowolne, skojarzenia z nazwami miejsc. Rodzi się natomiast szansa całkowitego wyzyskania, obcowania z prawie namacalną poprzez wierny portret rzeczywistością. Poprzetykane misternie oszczędnymi poetyckimi komentarzami pozwalają na całkowite zatopienie się w obcowaniu z obrazem."
Filip Borkowski, Megaron, czerwiec – sierpień 2001

"Stoisko narodowe na światowych targach książki we Frankfurcie od ponad 5 lat nie obywa się bez albumów wydawnictwa Buffi. To efekt sukcesów, jakie odnosi ono niemal od początku swego istnienia w Polsce. Jako jedno z niewielu wydających tylko autorów polskich zapraszane jest w październiku do Frankfurtu." Wanda Then, Dziennik Zachodni, 1. VIII. 2001

"Mieszkać piękniej" hasło, które stało się tytułem fascynującego albumu. Opublikowało go i to jak! niewielkie wydawnictwo Buffi specjalizujące się w eleganckich, przemyślanych edycjach. (...) Zdjęcia pokazują to, co zazwyczaj ukryte i niedostępne dobrze zaprojektowane przez polskich architektów domy prywatne. (...) Przestrzegam przed lekturą tego albumu może nas zacząć zżerać zawiść, zaczniemy planować zmiany, popadniemy w długi. A równocześnie gorąco do lektury namawiam, bo im piękniej mieszkamy, tym lepiej sami się czujemy."
Grzegorz Sowula, Rzeczpospolita, 20.01.2009

"Tak, to możliwe. Więcej - to możliwe nad Wisłą. Dziennikarka i fotografka stworzyły niezwykły album o architekturze i wnętrzach. Rzecz dotyczy wyłącznie Polski i tego, co zrealizowano w ciągu ostatnich czterech lat. Światowy poziom designu, smak i ekstrawagancja, jakiej nie powstydziliby się projektanci domów dla brytyjskich dandysów. Rzecz przełomowa, dla miłośników architektury wnętrz konieczna."
Łukasz Modelski, Twój Styl 3/2009

"Piękne panoramy z górami na pierwszym planie lub w tle, uroda zbiornika wody w Wapienicy Zwanego Wielką Łąką otoczonego porośniętymi lasami wzgórzami, górskie zbocza nad osiedlami, kolejka linowa na Szyndzielni, widok Tatr ze szczytów Beskidów oraz samej Szyndzielni znad dachów Bielskiego Syjonu, leśne dukty, schroniska, sportowe atrakcje Dębowca, snujące się romantycznie mgły i pokryte szronem drzewa (...). Górskie pejzaże Bielska-Białej uzupełnione zostały zdjęciami charakterystycznych zabytkowych obiektów miasta oraz tego co nowe (...)."
Agata Wolna, W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy 18/2015

"Książka, która w sposób absolutnie wyjątkowy opowiada o jednej z najtrudniejszych dziedzin życia – medycynie. "Światło w medycynie" to album, w którym nostalgiczne, pełne emocji czarno-białe zdjęcia, ukazujące sceny z sali operacyjnej, okraszono sformułowanymi przeszło 120 lat temu, ale jakże prawdziwymi także dziś - myślami o etyce lekarskiej autorstwa znamienitego doktora Władysława Biegańskiego. O tym, że najważniejsze jest dobro chorego, że w zawodzie lekarza liczy się coś więcej niż tylko kompetencje."
Lidia Sulikowska, Gazeta Lekarska 10/2016

 

 

© Buffi 2007
projekt i realizacja: yakamedia